Posted in: Pendidikan

Pasang surut laut

Pasang surut laut

Pasang surut adalah gerakan naik turunnya muka laut secara berirama yang disebabkan oleh gaya tarik matahari dan bulan. Matahati mempunyai massa 27 juta kali lebih besar daripada massa bulan, tetapi jaraknya sangat jauh dari bumi (rat-rata 149,6 juta km), sedangkan bulan, satelit bumi jaraknya sangat dekat dengan bumi (rata-rata 381.550 km) adalah dalam mekanika alam semesta, jarak lebih menentukan daripada massa. Oleh karenanya, bulan mempunyai peranan yang lebih besar daripada matahari dalam menetukan pasang surut.

Adanya gaya tarik bulan yang kuat menyebabkan bagian bumi yang terdekat ke bulan akan tertarik membengkak hingga perairan samudera di situ akan naik dan menimbulkan pasang.

Bila bulan-matahari membentuk siku-siku terhadap bumi, maka tarik keduanya akan saling meniadakan. Akibatnya, perbedaan tinggi air laut antara pasang surut hanya kecil saja dan keadaan ini dikenal dengan pasang surut perbaru.

  1. Gerhana matahari dan gerhana bulan

Gerhana bulan terjadi pada saat bulan berada pada fase purnama dan tentunya terjadi saat malam hari. Gerhana bulan sebagian terjadi apabila tidak seluruh bagian bulan memasuki daerah umbra, atau bulan hanya masuk pada daerah penumbra.apabila seluruh bulan memasuki daerah umbra maka akan terjadi gerhana bulan total.

Gerhana matahari sebagain terjadi apabila tidak seluruh bagian bulan menghalangi cahaya matahari. Gerhana matahari total dialami oleh daerah di bumi yang masu k pada umbra, yaitu seluruh cahaya matahari terhalang bulang. Apabila daerah umbra tidak sampai pada muka bumi, maka akan terjadi gerhana matahari cincin. Gerhana matahari terjadi karena ada bagian bumi yang tertutup oleh bayangan bulan.Ada tiga macam gerhana matahari yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin.

  1. Musim di bumi

Kombinasi dari revolusi dan kemiringan bumi akan mempengaruhi sudut jatuh sianr matahari dipermukaan bumi. Hal ini mengakibatkan terjadinya musim di permukaan bumi dan mempengaruhi lamanya siang/malam.

Di bumi ada empat macam musim yaitu

  1. Musim dingin, dibelahan bumi utara terjadi pada bulan Desember-Januari-Februari, sebaliknya dibelahan bumi selatan terjadi musim panas.
  2. Musim semi, dibelahan bumi utara terjadi pada bulan Maret-April –Mei, sebaliknya dibelahan bumi selatan terjadi musim gugur.
  3. Musim panas, dibelahan bumi utara terjadi pada bulan Juni-Juli-Agustus, sebaliknya dibelahan bumi selatan terjadi musim dingin.
  4. Musim gugur, dibelahan bumi utara terjadi pada bulan September-Oktober-November, dibelahan bumi selatan terjadi musim semi
  1. Bulan

    Pos-pos Terbaru