Perkembangan Akuisisi Pada Bahasa
Posted in: Pendidikan

Perkembangan Akuisisi Pada Bahasa

Perkembangan Akuisisi Pada Bahasa

Perkembangan Akuisisi Pada Bahasa
Perkembangan Akuisisi Pada Bahasa

Perkembangan akuisisi bahasa berhubungan dengan kematangan

Neuromuskularnya yang kemudian dipengaruhi oleh stimulus yang diperolehnya setiap hari. Untuk memerikan perkembangan akuisisi bahasa ada baiknya kalau kita membedakan kematangan anaka berbicara dan kematangannya untuk mendengar pembicaraan orang lain. Kematangan mendengarkan disebut kematangan menerima ( receptive language skills ), dan kematangan mengeluarkan bunyi bahasa ( expressive language skills ) adalah kematangan untuk berbicara ( Stork dan Widdowson, 1974 : 136 ). Kematangan menerima lebih dahulu daripada kematangan berbicara meskipun dalam perkembangan selanjutnya kedua kematangan ini saling berhubungan.

Berbicara mengenai akuisisi bahasa

Tentu tidak lepas dari perkembangan fisik. Perkembangan fisik dimaksud adalah perkembangan fisik yang normal, karena perkembangan fisik yang tidak normal merupakan gangguan dalam kematangan yang disebutkan di atas. Perkembangan fisik berhubungan pula dengan perkembangan motorik.

Perkembangan motorik ini akan berupa :

Pada bagian kepala :

– Koordinasi mata, lebih dahulu yang horizontal, lalu yang vertikal dan sesudah itu sirkuler.
– Reaksi mata pada objek bergerak
– Refleks senyum
– Refleks pejam mata
– Kecakapan mengngkat kepala

Pada lengan :

– Oposisi jari yang memungkinkan anak dapat memegang sesuatu
– Koordinasi mata-tangan yang memungkinkan pencapaian pegangan yang tepat
– Kecakapan makan
– Kecakapan menggunakan satu tangan

Pada tubuh :

– Kecakapan membalik tubuh yang mulai pada umur 2 bulan
– Duduk sendiri
– Gerakan dari tegak ke sikap duduk

Pada kaki :

– Kecakapan berjalan
– Kecakapan merayap
– Berjingkrak
– Berdiri
– Berjalan


Baca Juga :