PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA UMAR BIN KHATTAB
Posted in: Pendidikan

 PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA UMAR BIN KHATTAB

 PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA UMAR BIN KHATTAB

 PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA UMAR BIN KHATTAB

Umar bin Khattab memerintah atau menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan yaitu dari tahun 13 H-23 H (634 M-644 M). Beliau meninggal pada usia 63 tahun pada bulan Dzul Hijjah disebabkab dibunuh oleh seorang berkebangsaan Persia yang bernama Abu Lu`lu yang menyimpan dendam kepada Umar bin Khattab yang telah menaklukkan negrinya.

  [2] Dr, Badri Yatim, M.A, Sejarah Peradaban Islam, PT: Gravindo Persada : 2003, hlm. 89.                                                               4

Jenazah Umar bun Khattab dikebumikan di samping kuburan Abu Bakar r.a dan Rasulullah SAW. [3]

Banyak kemajuan yang dialami oleh umat Islam dan agama Islam pada masa khalifah Umar bin Khattab, diantara kemajuan yang dialami pada masa Umar bin Khattab adalah sebagai berikut : [4]

  1. Penyebaran (ekspansi) syari`at Islam ke luar Jazirah Arab

Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan misi penyebaran Islam ke luar jazirah Arab seperti yang telah dilakukan oleh Khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq. Pada akhir masa pemerintahan Abu Bakar r.a beliau berhasil menyatukan kembali yang ada di jazirah Arab setelah adanya gerakan pembangkangan. Sementara daerah di luar jazirah Arab yang berhasil dikuasai adalah daerah Ubullah (terletak di pantai teluk Persia), lembah mesopotomia, Hirat, Dumat al-Jandal yang berada di Suriah, sebagian daerah perbatasan Palestina, Suriah dan sekitarnya.

Perluasan wilayah pada zaman Umar bin Khattab berlangsung kurang lebih 10 tahun; dengan waktu yang relatif cukup singkat daerah yang dikuasai oleh umat Islam bertambah secara spektakuler. [5] Daerah yang berada di bawah kekuasaan khalifah Umar bin Khattab terbentang dari Tripoli (Afrika Utara) di barat sampai Persia di timur; dari Yaman di selatan sampai Armenia di utara.

Kegemilangan penaklukan daerah-daerah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ditandai dengan penaklukan Suriah dan Palestiana yang pada saat itu berada dalam kekuasaan Byzantium; sementara Byzantium sendiri bisa dikuasai pada tahun 636 M juga Damaskus bisa dikuasai pula pada tahun tersebut. Tahun 638 M daerah Darussalam juga bisa dikuasai. Pada tahun 639 M dilakukan penyerangan ke daerah-daerah yang berada di negeri Mesir, dan dalam kurun tiga tahun Mesir dapat dikuasai.

Tahun 641 M negara Palestina dan Suriah dapat dikuasai secara penuh; dan tahun 642 M sebagian daerah Persia dan daerah Palestina dapat dikuasai; serta ketika beliau

sumber :
https://kamaldc.co.id/akashic-portal-apk/