Sarana Dan Prasana Pendidikan Masa Bani Umayyah
Posted in: Agama

Sarana Dan Prasana Pendidikan Masa Bani Umayyah

Sarana Dan Prasana Pendidikan Masa Bani Umayyah

 Sarana Dan Prasana Pendidikan Masa Bani Umayyah
Sarana Dan Prasana Pendidikan Masa Bani Umayyah

Khuttab sebagai lembaga pendidikan dasar.

Khuttab atau maktab, berasal dari kata dasar kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi khuttab adalah tempat belajar menulis. Sebelum datangnya islam khuttab telah ada di negeri arab, walaupun belum banyak dikenal.

Sebenarnya khuttab ini telah ada sejak zaman jahiliyah, yaitu tempat belajar membaca dan menulis bagi anak –anak, hanya saja kurang mendapat perhatian. Hingga pada saat islam lahir, orang quraisy yang telah pandai membaca dan menulispun baru 17 orang saja. Dari khuttab ini anak – anak diberi pelajaran secara perorangan.

Muawiyah yang pernah menjadi anggota dewan penulis wahyu pada zaman nabi di madinah, sangat besar perhatiannya terhadap pendidikan anak – anak. Mereka diberi pelajaran membaca dan menulis, berhitung, olahraga dan sedikit al- quran serta pokok – pokok dasar aqidah dan kewajiban agama. Pada masa khalifah abdul malik bin marwan dan alwalid ibn abdil malik, peranan khuttab sangat penting. Saat ini administrasi pemerintahan telah mulai diterjemahkan dalam bahasa arab.

Sebagai lembaga pendidikan dasar, khuttab telah disebar di seluruh wilayah islam, tumbuh dan berkembang tanpa campur tangan dari pemerintah. Meurut prof dr a syalabi : “ khuttab dari jenis ini sebagai suatu rumah perguruan untuk umum, adalah hasil perkembangan dari pendidikan putra raja – raja dan para pembesar di istana mereka.”.
Rencana pembelajaran di khuttab (pendidikan dasar).

A) membaca alquran dan menghafalnya.
B) pokok – pokok agama islam, seperti cara berwudhu, shalat, puasa dsb.
C) tulis menulis
D) kisah atau riwayat orang – orang besar islam.
E) membaca dan menghafal syair – syair atau nasar ( prosa )
F) berhitung
G) pokok – pokok nahwu dan shorof ala kadarnya.

Baca Juga: Rukun Islam

Halaqah

Halaqah artinya lingkaran. Artinya, proses belajar mengajar di sini dilaksanakan di mana murid-murid melingkari gurunya. Seorang guru biasanya duduk dilantai menerangkan, membacakan karangannya, atau memberikan komentar atas karya pemikiran orang lain. Kegiatan halaqah ini bisa terjadi di masjid atau di rumah-rumah. Kegiatan halaqah ini tidak khusus untuk mengajarkan atau mendiskusikan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum, termasuk filsafat.

Majlis

Majlis yang berarti sesi dimana aktivitas pengajaran atau diskusi berlangsung. Ada beberapa macam majlis seperti; majlis al-hadits, majlis ini diselenggarakan oleh ulama/guru yang ahli dalam bidang hadits. Majlis al-tadris, majlis ini biasanya menunjuk majlis selain dari pada hadist, seperti majlis fiqih, majlis nahwu, atau majlis kalam. Majlis al-syu’ara, majlis ini adalah lembaga untuk belajar syair, dan sering dipakai untuk kontes para ahli syair. Majlis al-adab, majlis ini adalah tempat untuk membahas masalah adab yang meliputi puisi, silsilah, dan laporan bersejarah bagi orang-orang yang terkenal. Majlis al-fatwa dan al-nazar, majlis ini merupakan sarana pertemuan untuk mencari keputusan suatu masalah dibidang hokum kemudian difatwakan.